Bằng Tên Rừng

1 Lê Minh Lý Nhện Nhanh Nhẩu (Quick-witted Spider)
2 Nguyễn Văn Phú Hươu Yêu Đời (Cheering Giraffe)  
3 Cung Tấn Quỳnh Báo Đảm Đương (Take-On Panther)
4 Phạm Đình Ngà Voi Cẩn Thận(Careful Elephant)
5 Quang Viên Trâu Nhiệt Tâm (Zealous Buffalo)
6 Ngô Hoàng Minh Gấu Chăm Làm(Diligent Bear)
7 Phùng Quang Tuyên lìa rừng 1 tháng 9 năm 2015 (52 tuổi) Cọp Chu Đáo (Thoughtful Tiger)
8 Thế Phương Công Cần Mẫn (Clever Peacock)
9 Đỗ Thị Thiên Hương Sơn Ca Hay Hót (Singing Nightingale)
10 Thị Lệ Giang Nai Siêng Năng (Diligent Deer)
11 Phạm Đình Nghiệp Sói Vui Nhộn (Joyful Wolf)
12 Khưu Quốc Nam Ó Nhẫn Nại (Patient Eagle)
13 Nguyễn Cửu Trường Ong Lắm Mật(Honeyful Bee)
14 Phạm Thị Ngọc Yến Thiên Nga Đảm Đương(Diligent Swan)
15 Đặng Đình Toàn Hải Ly Nhanh Nhẹn (Agile Beaver)
16 Nguyễn Vũ Trung Lạc Đà Kiên Nhẫn(Patient Camel)
17 Lê Thanh Lộc Bạch Tuộc ? ? (Octopus)
18 Nguyễn Thế Tân Cáo Chín Chắn (Mature Fox)
19 Vũ Văn Trung Chồn Lý Luận (Reasoning Weasel)
20 Nguyễn Thế Quý Hải Cẩu Vui Tính (Happy Sea Lion)
21  Trần Thị Thu Thảo  Thỏ Sốt Sắng (Happy Rabbit)
22  Phạm Thị Mỹ Dung Bướm Tận Tâm (Whole-hearted Butterfly)
23  Nguyễn Quốc Vinh Hải Cẩu Phiêu Lưu (Adventurous Sea Lion)
24  Nguyễn Trường Sơn Báo Cương Quyết   (Determinant Panther)
25  Phạm Minh Hoàng Hạc Suy Tư (Meditate Crane)
26  Trương Thị Trà Mi Hải Ly ? ? (Beaver)
27  Trương Thị Diệu Nga   Hải Âu Mơ Mộng   (Dreamy Gull)
28  Đỗ Phạm Anh Vọng Hươu Chăm Chỉ (Laborious Giraffe)
29  Trần Thị Thanh Hằng Sóc Kiên Nhẫn (Patient Squirrel)
30  Trần Thị Minh Nguyệt Bồ Câu Nhiệt Thành (Fervent Pigeon)
31  Vũ Ngô Hùng Sơn Miêu Lạc Quan (Optimisic WildCat)
32  Tô Phạm Thanh Huy Báo Điềm Đạm (Calm Black Panther)
33  Nguyễn Thụy Vũ Tuấn Mã Hăng Say (Dedicated Horse)
34  Hoàng Kim Dân Kình Ngư Trầm Mặc (Reticent Whale)
35  Nguyễn Hoài Thái Phương Ba Ba Cần Mẫn (Clever Turtle)
36  Trương Thiên Phúc Hải Ly Kiên Trì (Keen Beaver)
37  Trần Hoàng Andy  
38  Trương Albert Sói Tận Tâm   (Diligent Wolf)
39  Ngô Lập Tê Giác Nhiệt Tâm   (Passionate Rhino)
40  Nguyễn Kambria Rùa Biển Tận Tâm   (Devoted Sea Turtle)
41  Trần Tuấn Đà Điểu Chịu Khó   (Hard-Working Ostrich)
42  Nguyễn Khoa Dennis Hải Mã Điềm Đạm   (Calm Sea Horse)
43  Lê Hoàng Phong Patrick Đại Bàng Kiên Cường   (Steadfast Eagle)
44  Lê Hải Hà Mã Tự Tôn   (Modest Hippopotamus)
45  Bùi Hồng Tú Jennifer  
46  Vũ Ngọc-Lan Vicki  
47  Nguyễn Trần Hòa Daniel Voi Siêng Năng (Attentive Elephant)
48  Trần Triệu Cung Sếu Lý Luận   (Reasoning Crane)
49  Lê Thiên Phước    
50  Nguyễn Kathy Thiên Nga Nhẫn Nại (Patient Swan)
51  Nguyễn Peter   Hươu Điềm Đạm (Cool-Temper Giraffe)
52  Cao Hoàng Khang   Gấu Hăng Hái (Enthusiastic Bear)
53  Lê Hoàng Phú Phillip Sói Hoạt Bát (Articulate Wolf)
54  Đặng Phong Cá Voi Sáng Tạo (Creative Whale)
55  Đặng Suzane Vy   Sóc Nhiệt Tình   (Enthusiastic Squirrel)
56  Nguyễn Khoa Brandon Chồn Náo Nhiệt (Annimated Fox)
57  Trần H. C. Alexander Diều Hâu Tinh Tường (QuickWitted Hawk)
58  Cao Hoàng Sang    Chồn Siêng Năng (Hard-Working Fox)
59  Hoàng Nghiêm Kevin    Hươu Giúp Ích (Helpful Giraffe)
60   Lê Thịnh Andrew    Ba Ba Thầm Lặng (Quiet Tortoise)
61  Nguyễn Brittany    Họa Mi Hiền Hậu (Gentle Quail)
62   Nguyễn Viết-Nam John    Sơn Kiêu Thân Thiện (Friendly Owl)
63  Phạm Kelly    Se Sẽ Tinh Ý (Observant Sparrow)
64  Trần Alex    Kình Ngư Lạc Quan (Optimistic Dolphin)
65  Trần Daniel    Đại Bàng Trung Trực (Righteous Eagle)
66  Lê Minh Hoàng    Voi Chăm Chỉ (Studious Elephant)
67  Khưu Quốc An    Ngựa Cần Cù (Laborious Horse)
68  Lưu Hoàng Tuấn    Sơn Kiêu Cẩn Trọng (Serious Owl)
69  Phạm Thị Thiện Tâm    Hải Âu Điềm Đạm (Solemn Gull)
70  Nguyễn Song-Tú Charles    Rùa Thông Thái  (Intellectual Turtle)
71  Cao Hoàng Khôi    
72  Nguyễn Michael    Báo Trầm Lặng (Quiet Panther)
73  Vũ Nguyễn Peter    Bọ Ngựa Khiêm Nhượng (modest mantis)
74  Ngô Mary     Sóc Vui Vẻ (Happy Chipmunk)
75  Phùng Kim-Thy    Cú ? (? Owl)
76  Đỗ Cường Danny     Ong Tỉ Mỉ (Meticulous Bee)
77  Trương Quỳnh-Trâm    B ướm Thân Thiện (Friendly Butterfly)
78  Trần Tuấn     Trâu Hữu Ích (Useful Buffalow)
79  Võ Văn Quy     Gấu ? (? Bear)
80  Lê Khánh Linh    Kiến Chăm Chỉ (Assiduous Ant)
81  Nguyễn Vaugh    Sơn Miêu Điềm Đạm (Calm Lynx)
82  Trần May    Nai Hiền Hậu (Gentle Deer)
83  Phạm kent    Chồn Trầm Tỉnh (Poised Mongoose)
84  Lý Vivian    Rái Cá Cam Đảm (Brave Otter)
85 Trần Fecilia    Bồ Câu Tận Tâm (Dedicated Dove)
86  Trần Vân    Sáo Hoạt Bát (Eloquent Blackbird /Starling)
87  Nguyễn Tammy    Nai Từ Tâm (Kind Deer)
88  Nguyễn Mỹ-Phượng    Hồng Hạc Lạc Quan (Optimistic Flamingo)
89  Trần Sara    Kình Ngư Cương Quyết (Determined Whale)